Бізнес план
 

 •    
   
  Виробництво і калькуляція собівартості

  ВИРОБНИЦТВО — зведення всіх поточних витрат підприємця, включаючи збільшення за­делов незавершеного виробництва і так далі Кошторис будується по економічно однорідних елементах, і кожен її рядок вклю­чаєт всю суму витрат даного вигляду, де б вони не проїзво­ділісь (загальний фонд оплати праці — від директора до вахтера, загальна сума зносу всіх видів основних фондів і т, д.). Тому кошторис необхідний для управління фінансами предпрі­ятія, узгодження різних розділів його плану (наприклад, плану по праці і витрат на оплату праці у складі себестої­мості), визначення величини національного доходу і чистої продукції, визначення потреби в оборотних коштах.

  КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ.— Виділення за­трат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією окремих видів продукції (робіт, послуг). Вона складається лише на продукцію, призначену для реалізації, причому по ком­плексним (що включає різнорідні елементи) статтях. Їх перелік, склад і методи розподілу по видах продукції визначаються галузевими методичними рекомендаціями з урахуванням характеру і структури виробництва (масове, серій­ноє, індивідуальне і т. д.). При цьому виділяються витрати, прямо пов'язані з виробництвом окремих видів продукції (сировина і основні матеріали, паливо і енергія, іспользує­миє на технологічні потреби, пряма заробітна плата ос­новних робочих), і непрямі витрати (на підготовку і освоє­ніє виробництва, зміст і експлуатацію устаткування, загальногосподарські і комерційні витрати).

  Витрати на підготовку і освоєння виробництва включа­ют витрати: по початкових роботах в добувних, галузях (доразведка родовищ, очищення територій для відкритих гірських робіт, майданчиків для зберігання родючого грунту, прокладка тимчасових під'їзних шляхів і т. д.); по освоєнню нових виробництв (випробування машин і механізмів, про­бная експлуатація, наладка устаткування); по підготовці про­ізводства несерійної продукції. Освоєння виробництва се­рійной і масовій продукції відшкодовується за рахунок внебюджет­них фондів фінансування НІОКР.

  До витрат за змістом і експлуатації оборудова­нія відносяться поточні витрати на матеріали, запчастини, опла­ту праці ремонтників, знос і так далі

  Загальні (що не відносяться до конкретних видів продукції) ЦЕХОВІ ВИТРАТИ складаються з витрат на управління і обслуговування виробництва (оплата цехового персоналу, допоміжних робочих, забезпечення цеху сировиною, матеріалами, паливом, енергією, інструментом і т. д., зміст помеще­ній і інвентаря, підтримка нормальних умов праці і техніки безпеки, включаючи забезпечення спеціальним пі­танієм). Сюди включаються і витрати по раціоналізації і винахідництву (в т.ч. дослідно-експериментальні роботи), додаткова зарплата з нарахуваннями.

  Розумне і обачливе страхування зелена карта


  створення | стратегії | бізнес-плани | матеріал | початкуючий