Бізнес план
 

  •    
     
    Бізнес план, фінансове планування і бюджетування. Основні відмінності

    Дуже часто трапляється, що, використовуючи різні терміни, фахівці говорять про одні і ті ж речі. Зараз в консалтингу існує чіткий розподіл термінів: бюджетування, бізнес план і фінансове планування. Під фінансовим плануванням мається на увазі управління грошовими потоками. Воно може бути реалізоване як "Платіжний календар" для оперативного управління грошовими коштами, так і у вигляді фінансового плану (Звіту про рух грошових коштів) в одному з розділів бізнес плану. У процес фінансового планування можуть бути залучені безліч фахівців, які надають інформацію про заявки (планованих платежах), або вносять дані про фактичні платежі і надходження. Бізнес план є інформацією не тільки про фінансово-господарську діяльність підприємства, але і про внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства (організаційна, фінансова структура підприємства, аналіз сегментів ринку на яких підприємство планує вести свою діяльність). У бізнес плані, як правило, описуються і виробничі (технологічні) процеси. Основною ж частиною бізнес плану буде фінансовий план з аналізом фінансових коефіцієнтів. Він може бути розгорненим (розрахунок виробничої програми, інвестиційної, операційних закупівель, продажів і т. д.), а може обмежуватися всього лише розрахунками, пов'язаними з рухом грошових коштів. Бізнес план зазвичай створює група фахівців (маркетологи, виробничники, фінансисти і т. д.), або при відсутності таких – універсальний фахівець. Бюджетування – найскладніший з перерахованих процесів, який не обмежується формуванням головних бюджетних форм (Бюджету доходів і витрат, Бюджету руху грошових коштів, Прогнозного балансу) і інших бюджетів (Інвестиційний, Фінансовий і Операційні). Процес бюджетування на підприємстві включає методику формування бюджетів і різних показників (включаючи сценарні умови), розмежування відповідальності між Центрами Фінансової Відповідальності (ЦФО), процес узгодження бюджетів (Регламент Бюджетування), використовувану аналітику і принципи контролю виконання бюджетів. У процес бюджетування як правило залучені практично всі служби підприємства. Для підтримка процесу бюджетування необхідний спеціалізований програмний продукт, або електронні таблиці. Бізнес-планування, розробка і впровадження системи бюджетування. Група Компаній "Бестконсалт"


    створення | стратегії | бізнес-плани | матеріал | початкуючий